นโยบายความเป็นส่วนตัว

     ประกาศสำคัญ ถ้าหากทางบริษัทตรวจสอบพบ user ของท่านมีการเล่นที่ผิดปกติหรือทุจริตในการเล่น (Abnormal) ทางบริษัทจะสามารถ ทำการ VOID หรือ CANCEL บิลนั้นทิ้งได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่าจะบิลนั้นจะกำลังแข่งขันอยู่หรือแข่งขันจบไปแล้ว ซึ่งการตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

เงี่อนไขและกติกา

ข้อมูลสำคัญ  โปรดอ่านข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างอย่างละเอียดก่อนที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จากนั้นให้พิมพ์และเก็บข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไว้พร้อมกันกับข้อมูลการทำรายการ กฎกติการะเบียบ ข้อบังคับและวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

บทนำ

legacybet-88.com (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจเว็บไซต์การเดิมพันด้านกีฬาออนไลน์และเกม การแข่งขัน ที่กำกับดูแลและได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศฟิลิปปินส์ ในการให้บริการการพนันระยะไกล “บริษัท” เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ legacybet-88.com ซึ่งบริษัท ให้บริการที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์นี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ระบุประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ เป็นต้น

 

2. วิธีการใช้ข้อมูล

อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้งานอย่างไร เช่น เพื่อการติดต่อ เพื่อการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

 

3. การเก็บรักษาข้อมูล

ระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษา และนโยบายการทำลายข้อมูลเมื่อไม่จำเป็น

 

4. การปกป้องข้อมูล

มีการอธิบายเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเข้ารหัส การบล็อกเว็บไซต์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

 

5. สิทธิของผู้ใช้

ระบุถึงสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน เป็นต้น

 

6. การเปิดเผยข้อมูล

ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือไม่ และถ้ามี จะเปิดเผยให้ใครบ้างและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

 

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ระบุว่านโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

8. ติดต่อ

ให้ข้อมูลการติดต่อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้

 

การระบุข้อมูลเหล่านี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้อย่างชัดเจนและมั่นใจได้ว่าข้อมูลของพวกเขาถูกดูแลอย่างเหมาะสม